vårens öppettider!

Skrivet av Kerstin den 18 januari, 2011

Fr.o.m. torsd 17 febr. är butiken på Spinnet öppen som vanligt, alltså
torsd, fred, 12-18, samt lörd. 10-13.
Fram till dess snurrar drejskivan för fullt i min atelje´ i Munkaskog