Skulpturer och Raku

Hos mej sker rakubränningen i en egentillverkad, vedeldad ugn, utomhus. Det är en mycket gammal teknik från Japan i slutet av 1500-talet, och resulterar i fantastiska färgskiftningar och krackeleringar i glasyrskiktet, vilket gör föremålet helt unikt!

Själva processen innebär att man hanterar och utsätter keramiken för starka temperatur-skiftningar och syretillförsel, genom att plocka ut den glödheta keramiken (ca 1000gr), när glasyren har smält.

Man lägger ner den försikktigt i sågspån där den brinner och svalnar av efter hand. Mycket rök, eld, tårar och svett, det är dramatik!

Man kan svalna av de sista graderna i kallt vatten, och därefter är det dax att putsa av de sotiga föremålen och förundras över fantastiska färgskiftningar och krackeleringar.